Výběr z projektů:

Zkoušení slovíček (1.0)

Datum: 3. 1. 2004| více

Kontakt:

Bc. Radek Langr, DiS.

+420 777 059 666
info (zavináč) lrsoftware.cz
LRSoftware » Projekty » Programování » Peněžní deník
Vývoj software byl pozastaven z nedostatku času a více pracovních závazků.
Prezentované programy jsou staršího data a nejsou testovány na novějších operačních systémech Windows 7 a vyšší.
Některé z projektů, které jsou zde prezentované není již možné dále rozšiřovat
z důvodu ztráty dat.

Legenda zvýraznění:

 • • přidáno
 • • opraveno
 • • upraveno
 • • odebráno

v1.4 (27. 3. 2005)

 • • Nastavení více barev v programu.
 • • Více možností v nastavení programu.
 • • Uložení textu ze záznamů do editoru.
 • • Zadání DIČ ve 2 možnostech (před vstupem do EU, po vstupu do EU).
 • • Okno s informacemi o souboru.
 • • Možnost nastavit si šířku sloupců.
 • • Deník pro plátce a neplátce DPH.
 • • Nastavení základu daně.
 • • Rozepisování záznamů.
 • • Nastavení šířky rozmezí sloupců ve stavovém řádku.
 • • Skrytí ikonek v hlavním menu.
 • • Různé nastavení pro titulek programu.
 • • Editace záznamu dvojitým kliknutím na záznam.
 • • Nastavení uložení souboru při ukončení programu (automaticky, manuálně).
 • • Řazení záznamů podle datumu (Rok, měsíc, den, Nejnovější > nejstarší).
 • • Vypnutí jedné z možností (v hotovosti, u peněžního ústavu).
 • • Přeskočení okna při zadávání hesla do programu.
 • • Při spuštění programu nebyl posuvník na začátku.
 • • Náhled + tisk.
 • • Drobné opravy ve vzhledu stránky.
 • • Při změně počtu položek v souboru a opětovném otevření vyskočila chyba.
 • • Přesouvání záznamů.
 • • Graf.
 • • Závažná chyba při změně počtu položek a následném uložení.
 • • Odeslání dat na disketu.
 • • Vložení textu z editoru.
 • • Otevírání souborů (např. přes Průzkumník Windows).
 • • Ošetření chybových hlášení.
 • • Cesta posledních souborů.
 • • Informace o vytvoření souboru a poslední změně.
 • • Seřazení záznamů.
 • • Chybný název programu v procesech (správce úloh ve Windows).
 • • Chybný převod pro výpis všech záznamů.
 • • Chybný převod - Výpis všech záznamů.
 • • Přepínací tlačítka mezi možnostmi ("v hotovosti" a "u peněžního ústavu") při práci se záznamy.
 • • Kompletně nastavení programu (lepší přizpůsobení pro rozlišení 800x600).
 • • Okno pro seřazení záznamu podle sloupce "Datum".
 • • Okno - Nový záznam ("Příjmy" a "Výdaje").
 • • Chybové hlášení při spuštění programu.
 • • Konfigurační soubory. Pokud nejsou při spuštění programu nalezeny, při ukončení se vytvoří.
 • • Zmenšení názvů nad sloupci.
 • • Výměna dat mezi záznamy.
 • • Přesouvání záznamů.
 • • Způsob ukládání souborů.
 • • Způsob ukládání hesla do programu.
 • • Odstranění klíče v registru Windows.
 • • Vzhled panelu "Informace" (zmenšení písma a rozmístění).
 • • Smazání všech záznamů.
 • • Úvodní obrazovka.
 • • Pár drobností a chyb v programu.
v1.3 (1. 7. 2004)
 • • Odeslání dat do Microsoft Excelu.
 • • V editaci záznamu je nyní možnost změnit si datum.
 • • Zaheslování programu i jednotlivých souborů.
 • • Nové položky v hlavním menu ("Formát", "Ostatní").
 • • Editor automatických textů v záznamech.
 • • Přehled Kč za určité období.
 • • Uživatel si může nastavit počet položek pro sloupec "Výdaje". (max. 5 položek) + 3 položky základní.
 • • Odeslání dat na disketu.
 • • Možnost nevyplňovat další položky při editaci záznamu pro sloupec "Příjmy".
 • • panel-Informace se nachází se ve stavovém řádku.
 • • Úvodní obrazovka.
 • • Stav uložení souboru.
 • • Zamknutí, odemknutí Peněžního deníku.
 • • Možnost zobrazení, skrytí panelu ("Standardní", "Formát").
 • • Seřazení záznamů kliknutím na sloupec.
 • • Kompabilita otevření souborů z předchozích verzí programu.
 • • Oddělení evidence financí ("v hotovosti", "u peněžního ústavu").
 • • Informace o souboru (poslední uložený/otevřený soubor).
 • • Kontrola existence souboru při otevření posledních uložených souborů.
 • • Informace o pořadovém čísle v okně "Nový záznam".
 • • Výpis záznamu, výpis všech záznamů.
 • • Při skrytí panelu ("Standardní") se zobrazily stejné lišty pod sebou.
 • Nebylo zachováno základní rozmístění panelů.
 • • Při smazání záznamu byly zobrazeny špatné hodnoty ve stavovém řádku.
 • • Zobrazení panelů ("Standardní", "Formát").
 • • Otevírání posledních uložených souborů z hlavního menu - "Soubor".
 • • Smazat záznam, smazat všechny záznamy.
 • • Náhled, tisk.
 • • Chybné počítání se zadanými hodnotami.
 • • Chyby s otevíráním souborů.
 • • Ukládání, načítání barev v grafech.
 • • Poslední uložený soubor se nepřesunul automaticky na začátek seznamu všech uložených souborů.
 • Přesunul se na pozici až v momentě, když uživatel soubor znovu uložil.
 • • Automatické uložení souboru.
 • • Pár drobností a chyb v programu.
 • • Natavení programu.
 • • Stav ukládání souboru.
 • • Otevření souborů.
 • • Grafy.
 • • Zmenšení oken pro rozlišení 800x600.
 • • Okno záznamů
 • • Restart počítače (z nastavení programu).
 • • Výměna dat mezi záznamy.
 • • Přesouvání záznamů.
v1.2 (26. 3. 2004)
 • • Práce s grafy.
 • • Nová položka v Nápovědě o programu ("Dotace").
 • • Poslední vytvořený záznam se zvýrazní.
 • • Přesouvání záznamů.
 • • Výměna dat mezi záznamy.
 • • Při tisku je nyní možnost vybrat si tiskárnu.
 • • Nový stav na účtě.
 • • Vzhled stránky a obsáhlé nastavení v tomto okně.
 • • Spuštění programu s kontrolou existence konfiguračního souboru.
 • • Při restartu počítače z nastavení programu se neuložilo nastavení.
 • • Při smazání všech záznamů se oblast ve stavu na účtě zmenšilo na výšku.
 • • V nastavení o programu se pokaždé při stisku na tlačítko "OK" zobrazilo okno s restartováním počítače.
 • • Pár drobností a chyb v programu.
 • • Stav ukládání souboru.
 • • Otevření souboru.
 • • Restart počítače z nastavení programu o uložení souboru.
 • • Nápověda o programu.
v1.1.1 (28. 12. 2003)
 • • Možnost zápisu všech halířů (např. 156,30 Kč).
v1.1 (26. 12. 2003)
 • • Možnost zápisu desetinné čárky (pouze 50 haléřů)
 • • Uložení, načtení barvy stavového a označeného řádku, barvy písma z / do konfiguračního souboru.
 • • Uživatel si může přejmenovat názvy sloupců
 • • Vzhled stylu Windows XP.
 • • Automatické uložení souboru. Pokud uživatel nemá soubor uložen, automaticky se soubor uloží
 • pod názvem "Nový.ucet" do adresáře, kde se program nachází.
 • • Výběr písma s náhledem.
 • • Ukončení programu přes klávesu ESC.
 • • Spuštění programu po startu Windows.
 • • Asociace souborů pro příponu ".ucet".
 • • Vytvoření zástupce na plochu, do nabídky Start.
 • • Tisk jednotlivých sekcí.
 • • Při spuštění programu se nezobrazoval průběh procesu uložení souboru. Zobrazil se až v momentě,
 • když uživatel soubor uložil.
 • • Částka zadaná ve sloupci "Výdaje" se nerovnala se součtem zadaných částek ve sloupcích:
 • "Materiál", "Sociální + Zdravotní pojištění" a "Provozní režie."
 • • Náhled a tisk pod operačním systémem Windows 98.
 • • Nastavení programu.
 • • Nápověda o programu.
v1.0 (14. 10. 2003)
Aktuální verze: 1.4
Datum vydání:  27. 3. 2005
Podporované jazyky: čeština
Operační systém:
   Windows 98/ME/2000/XP
Copyright (c) 2003 - 2009